دادرسی و تصمیم دادگاه‌ها در دوره ریاست جدید قوه قضائیه علنی باشد

قوه قضائیه از آن جا که مرجع دادخواهی به شمار می رود و آخرین پناهگاهی است که می توان به آن متوسل شد، نسبت به دو قوه مجریه و قانونگذاری دارای مسئولیت سنگین تری است. در حال حاضر دادگستری ایران با چالش هایی مواجه است. از حیث خود دادگستری مهم ترین مشکل تعداد پرشمار پرونده هایی است که نزد دادگاه ها مطرح می شود. این دشواری به  آفت مهم دیگری دامن می زند که همانا اطاله دادرسی است.

ادامه مطلب...

اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود

یک حقوقدان در ارتباط با طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع» با بیان این‌که اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود گفت: توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاهای عمیقی است که اسباب سو استفاده را فراهم می‌آورد.

ادامه مطلب...

آینده نگری در حقوق و سایر دانش‌ها باید با نگاه بنیادی حاکم شود

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: همان گونه که لازم است علم و فن‌آوری معطوف به آینده باشد، ضروری است که در حقوق و سایر دانش‌ها نیز این نگاه بنیادی حاکم شود.

ادامه مطلب...

ایجاد توازن میان حقوق زوجین از چالش‌های آنها می‌کاهد

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اگر چه نهاد خانواده تکیه‌گاه عاطفی و روحی اعضای آن اعم از زن و مرد و فرزندان است، اما با ایجاد توازن میان حقوق طرفین می‌توان تا اندازه زیادی از چالش‌های گسترش یابنده کاست.

کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با طرح مجلس مبنی بر اینکه "مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد" عنوان کرد: نظام خانواده در ایران دچار یک تعارض تاریخی است. از یک سو نهاد خانواده در سال‌های گذشته از نظم پدرسالار به نظم مشارکتی دگردیسی یافته است و از سوی دیگر، خانواده‌های گسترده به خانواده‌های هسته‌ای و زیر هسته‌ای بدل شده‌اند.

ادامه مطلب...

قانونگذار با اصلاح قانون نسبت به رفع محدودیت‌ها برای زنان اقدام کند

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ضرورت اجازه همسر به زن برای خروج از کشور، گفت: در حال حاضر زنان بسیاری در کشور ما با جایگاه‌های عالی در همایش‌های علمی و جلسه‌های اقتصادی شرکت می‌کنند و در ورزش‌های گوناگون در سطوح بین المللی حضور می‌یابند. همچنین خانواده‌های پرشماری از زنان در کشورهای دیگر اقامت دارند که لازم است قانونگذار با اصلاح قانون نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام کند.

ادامه مطلب...

بخشنامه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه، بخشنامه‌ای اضطراری است

یک حقوقدان بخشنامه "چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه" را بخشنامه‌ای اضطراری دانست و گفت: از دید روان شناختی رویه جاری در کشور ما به‌رغم رهیافت‌های حقوقی، مهریه را هم پایه سایر دیون قلمداد نکرده است و به همین دلیل از گذشته‌های دور، دادگاه‌ها درباره اعسار یا تقسیط مهریه با گشاده دستی عمل ‌کرده‌اند و بخشنامه اخیر نیز در همان راستا صادر شده است.

ادامه مطلب...