کمیسیون های کانون وکلای دادگستری در آینه پندار و رفتار

بدون تردید یکی از برنامه های آینده کانون های وکلا گسترش کمیسیون های صنفی است. کمیسیون در حال حاضر بهترین قالبی است که از طریق آن می توان نهاد وکالت را در کشور گسترش داد و وضعیت اجتماعی آن را ارتقاء بخشید

کمیسیون های کانون وکلای دادگستری در آینه پندار و رفتار

 

نویسنده: دکتر کامران آقایی – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه

 

بدون تردید یکی از برنامه های آینده کانون های وکلا گسترش کمیسیون های صنفی است. کمیسیون در حال حاضر بهترین قالبی است که از طریق آن می توان نهاد وکالت را در کشور گسترش داد و وضعیت اجتماعی آن را ارتقاء بخشید. کمیسیون ها کارکرد های گوناگونی دارند که برخی از پر اهمیت ترین آن ها به این قرار است که می توانند به عنوان بازوی اجرائی، مصوبه های هیات مدیره را اجرا کنند، مشکلی که یکی از بزرگ¬ترین خلاء ها را در تشکیلات کانون وکلا ایجاد کرده است. دیگر آنکه کمیسیون ها وظیفه دار آن اموری شده اند که حسب عرف یا قانون از جمله تکالیف کانون های وکلا است اما سازمانی برای آن تعریف نشده است. نظیر آن کوشش هایی است که در کمیسیون هایی مانند حمایت، نظارت و یا آموزش از جانب همکاران به کار می رود. این وظایف به ناگزیر بر هیات مدیره بار می شود که در وضیعت فعلی به دلیل کثرت کار از سویی و رهیافت سیاستگذاری از سوی دیگر توان انجام آن ها را ندارد.

سومین نقشی که می توان برای کمیسیون ها بر شمرد به شان کارشناسی و تخصصی کمیسیون ها باز می گردد. اعضای کمیسیون ها از یک جهت مشاوران امینی هستند که به هیأت مدیره در امور پیش آمده نظر کارشناسی می دهند و از طرف دیگر متخصصانی به شمار می روند که در مسائل جاری صنف بر اساس شرح وظایف خود عمل می کنند. این دو نقش آخر ایجاب می کند که اعضای کمیسیون ها دارای دو ویژگی تخصص در موضوع و آمادگی برای صرف وقت به منظور کمک به اهداف کمیسیون ها باشند. اما ناسازه ای که با آن مواجه می شویم آن است که در علم مدیریت و سیاست، اختیارات با مسئولیت هماهنگ است و کسی که دارای قدرت تصمیم گیری است می باید در برابر دستور ها پاسخگو باشد؛ مسئله ای که در کانون وکلا تبیینی از آن وجود ندارد و در حال حاضر فقط از طریق اعتماد هیأت مدیره به اعضای این کمیسیون ها که برگزیده هیأت مدیره است و به فرجام ارتباط سازنده و اعمال نظارت بر عملکرد کمیسیون ها فیصله می پذیرد.

برای بهکرد سازمان مدیریتی کانون وکلا نسبت به کمیسیون ها، روش مناسب آن است که دسته ای از کارشناسان و وکلای متخصص و صاحب تجربه با تشکیل کارگروه های مختلف فلسفه وجودی کمیسیون ها و قلمرو فعالیت آن ها را با نگاهی تطبیقی تشریح کنند و هیأت مدیره گزارش تهیه شده را به عنوان آیین کار مورد توجه قرار دهد.

نکته پر اهمیت آن است که کارویژه کمیسیون ها با تشکل ها متفاوت است. کمیسیون ها بخشی از ساختار کانون وکلا به شمار می روند و تابع ضوابط سازمانی آن هستند؛ بنابراین ضمن استقلال رأی می باید علاوه بر آنکه از الزام های آن پیروی کنند. خویشتن را با سیاست های کلی کانون وکلا هماهنگ سازند و دیدگاه های خود را با مدیران مطرح کنند. اما تشکل ها نیروی های آزادی هستند که به عنوان یک ناظر بیرونی امور کانون را رصد می کنند و همانند هر عضو متفکری مدیریت کانون را بنا به نگرش خود، از خواست های همکاران و اولویت های آنان آگاه می سازند و انتقاد های خویش را بدون هر گونه پرده پوشی، در فضایی عقلانی مطرح می کنند.

 

منتشر شده در هفته نامه نقش نو - شماره ٢١٥ (٢٥ سري جديد)

http://www.simorghedalat.com/index.php/naghshenoo-weekly/naghshenoo-weekly-214-25/15474-comission-kanon-dr-aghaii-29-mordad-1395-0009