مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند/ به تعامل با جهان خارج نیاز داریم

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند، گفت: ما نیازمند تعامل با جهان خارج هستیم و مجلس با وضع قوانین مناسب و کارشناسی باید به ترتیبی عمل کند که وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا یابد.

ادامه مطلب...

کانون وکلا پشتوانه اعتماد عمومی

1-در ماه های اخیر تهاجم هایی به صنف وکالت وارد می آید که عمدتا از چند راهبرد پیروی می کند. راهبرد اول استقلال کانون های وکلا را نشانه گرفته است و قصد دارد تا یک نهاد تاریخی و تمدنی را ازپیش روی بردارد. راهبرد دوم که البته تابعی از راهبرد اول است با اموری موهوم و غیرواقعی در مقام جلب افکار عمومی است. این راهبرد به ویژه از دو جهت ادعای خود را سازمان دهی کرده است. جهت اول آن است که مدعی می شود تعداد وکلا در ایران قلیل است و شهروندان برای مراجعه به وکلا مشکلات عدیده ای دارند. جهت دوم به این مطلب اشاره می کند که وکلا دارای درآمد هنگفتی هستند و برای پشتیبانی از این درآمد هنگفت با انحصارگرایی از ورود دانش آموختگان به صنف وکالت مانع می شوند و دیگر آنکه به تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات عمل نمی کنند.

ادامه مطلب...

قانون هوای پاک به سرنوشت قوانین متروک دچار شده است.

قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی های ناشی از بو و صدا را دربرمی گیرد و بخش های مختلف شهری، کشاورزی، و صنعتی و ... را نیز مکلف می سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد

ادامه مطلب...

شوراهای حل اختلاف و دشواری های تحقق عدالت قضائی

1-چنان که می دانیم امور قضائی امری به ذات حاکمیتی است، به این معنا که رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفر دادن مجرمان جزء وظایف گوهری حکومت هایی است که با اراده ملت حق فرمانروایی دارند.این وظیفه از جمله کارکردهایی نیست که دولت ها امکان سپردن آن را به اشخاص از جمله اشخاص خصوصی داشته باشند.

ادامه مطلب...

نگرش اقتصاد محور و چالش مصالح ملی

نگاه تجاری ساز و اقتصاد محور بر مصالح عمومی یکی از عارضه هایی است که در چند سال اخیر دامن سیاست ورزی کشور را فرا گرفته است و مقام ها و مسوولان هریک در باره آن داد سخن می دهند. درباره وکالت دادگستری آن چه به ظهور رسیده نگرشی است که وکالت را صرفا به عنوان یک تجارت و فقط با معیارهای اقتصادی می سنجد و

ادامه مطلب...

سلامت اداری و ساختاری

معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است.در دستگاه قضائی علاوه بر این ها دو رکن کارآمدی و عدالت از ارکان به شمار می رود

ادامه مطلب...