جامعه مدنی و فقدان گفتمان حقوقی

در نشست هایی که در ماه گذشته با مسوولان کشوری برقرار شد حقوقدانان و مقام های کشوری نگرانی ها و کاستی های گوناگون پیش رو را از نگاه خویش مطرح ساختند و امکان گونه ای گفتگو میان طرفین فراهم شد که در مجموع که هر دو طرف از آن بهره بردند ، اما یکی از کاستی هایی که این جانب قصد بیان آن را داشتم و به دلیل کمبود وقت امکان بیان آن فراهم نیامد رنجوری کشور

ادامه مطلب...

نظریه "تعدیل پول" در کشاکش قانونگذاری

1- خسارت تاخیر تادیه یکی از چشمگیرترین ابهام ها در اصلاحات اخیر قانون چک است؛زیرا به موجب ماده 23 این قانون ،دادگاه فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجرائیه صادر می کند و حسب خبرهایی که منتشر گردیده درج خسارت تاخیر تادیه در این بخش با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.

ادامه مطلب...

نظریه "تعدیل پول" در کشاکش قانونگذاری

1- خسارت تاخیر تادیه یکی از چشمگیرترین ابهام ها در اصلاحات اخیر قانون چک است؛زیرا به موجب ماده 23 این قانون ،دادگاه فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجرائیه صادر می کند و حسب خبرهایی که منتشر گردیده درج خسارت تاخیر تادیه در این بخش با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.

2-تاسیس حقوقی "خسارت تاخیر تادیه "از عنوان های چالش انگیز در پس از انقلاب اسلامی است؛ بدین ایضاح که در مراتب گوناگون مراجع تقلید و از جمله رهبر فقید انقلاب و فقهای شورای نگهبان مطالبه و پرداخت آن را خلاف شرع دانستند و برغم تصریح مواد 713 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، احکام این قانون جزء مواد متروک در آمد و دادگاه ها از صدور حکم در این باره خود داری می کردند.

دانلود فایل پی دی اف

 

استقلال نهاد وكالت ازمهمترين اركان دادرسي عادلانه است

منتشر شده در:نشریه نقش نو-دوره جدید-شماره 21-21 خرداد 1395

 

انتظار جامعه وکالت از مجلس قانونگذاری به دو بخش تقسیم می شود؛نخست انتظارهای صنفی است و دوم انتظارهای اجتماعی و مدنی وکلا به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در جامعه است.از جهت صنفی،پراهمیت ترین نگرانی وکلای دادگستری به لایحه وکالت مربوط می شودکه نه تنها در سرنوشت وکلای دادگستری و

ادامه مطلب...

نظارت بر کار دولت و مطالبه حقوق ملت از وظایف شهروندان است.

یک وکیل دادگستری گفت:از آنجا که دولت نماینده اراده عمومی شهروندان است،نظارت بر کار دولت ،پیگیری و مطالبه حقوق اساسی ملت از وظایف شهروندان محسوب می شود.

ادامه مطلب...

مصادیق عسر و حرج زوجه

        مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورخ 29/4/1381 " قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني" را كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود به تصويب رساند . صرف نظر از موضوعاتي كه مجلس شوراي اسلامي آن را از مصاديق عسر و حرج دانسته بود و ايرادهايي كه شوراي نگهبان به مصاديق ياد شده وارد دانسته است

ادامه مطلب...