افسون هماوردی

لایحه وکالت اکنون مهم ترین چالشی است که کانون های وکلا با آن رویارو هستند و در این باره کوشش های گوناگون و صادقانه ای صورت گرفته و می گیرد که در جای خود شایسته تقدیر است . از این دست تلاش ها یکی به جلسه اخیر اتحادیه کانون های وکلا بازمی گردد که با کمک کانون ها از جمله

ادامه مطلب...

مارتین هایدگر و زبان متافیزیک

   نيروي عظيمي كه از فعاليت هاي خلاق هايدگر در آغاز دهه 1920 منبعث مي شد، به نظر مي رسيد كه نسل دانشجوياني را كه از جنگ جهاني اول بازگشته اند و يا نسلي را كه به تازگي مطالعات خويش را آغاز كرده بودند كاملاً با خود همراه كرده بود، با اين ترتيب چنين مي نمود كه با ظهور هايدگر چرخش كاملي در فلسفه سنتي مطرح شده است

ادامه مطلب...

آن چه به ديده مي آيد و آن چه از ديده مي گذرد

- اعصار تاريخي ملت ها ، همچون دوران زندگي انسان ها ، داراي فرازهاي شكوهمندانه و فرودهاي مقدر گونه است ، كه به ضرب المثل اقوام تعالي مي جويد . فرازها روزگاران خوش بيني و شاديبخش تاريخ اند كه مايه غرور ملت ها است و به آن ها چهره اي سازنده و پويا مي بخشد

ادامه مطلب...

مصلحت قانونگذار

 

    به نظر مي رسد كه در نزاع چند ده ساله ميان رويه جاري كاملاً معيوب صدور چك هاي وعده دار و قانون كمتر قابل اجراء حال بدون اين سند ، در نهايت قانونگذار عرف موجود را پذيرفته و از مصالح دومي چشم پوشي كرده است.

ادامه مطلب...

بیلینسکی

بيلينسكي در نامه أي كه خطاب به گوگول است مي نويسد كه :“ نويسندگان در روسيه همان نقشي را بازي مي كنند كه در غرب فيلسوفان و متفكران آن را بر عهده دارند . اين مطلب نه تنها در آنجا اثبات مي شود كه در سراسر تاريخ ملت روس  شخصيتي را نمي شناسيم كه از جهت نفوذ و ژرفاي انديشه حتا قابل مقايسه با متفكران رده دو و سه در اروپا باشد كه آنجا نيز ثابت

ادامه مطلب...

ممنوعيت مستاجر براي انتقال مورد اجاره در قاموس کتابت قانون

الف : تبيين مطلب  

   در پرونده اي که موضوع اختلاف طرفين آن به سرقفلي يک باب مغازه مربوط مي شد، خريدار در سال 1383 دادخواستي را به خواسته وضع يد و اجرت المثل ايام تصرف به ميزان مالکيت مشاع در شعبه چهارم مجتمع قضائي شهيد بهشتي مطرح ساخت. قاضي وقت شعبه پس از رسيدگي راي خويش را به ترتيب زير صادر کرد :                                         

ادامه مطلب...