شورای رقابت و ورود در قلمرو های صنفی

1-در دوران ما همراه با موج افزایش جمعیت کشور و فقدان مدیریت صحیح برای بهره گیری از جوانان برآمده از این موج و توزیع نامناسب امکانات میان آنان ، تحصیلات دانشگاهی به عنوان گریزگاهی برای رفع تکلیف و برنامه ریزی درست و روشمند برای این جوانان پویا و مستعد به کار رفت به گونه ای که اکنون با خلائی از مشاغل ضروری و فنی روبرو شده ایم که به زودی چاره را در واردات این مشاغل خواهیم دید.

ادامه مطلب...

تلاقی گاه ضرورت و آزادی عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق

 

تمامی تردیدهای جهان به لحظه ای یقین نمی ارزد

تمامی یقین های جهان چونان ذره ای تردید به خاستگاه

زندگی نزدیک نیست.....

ادامه مطلب...

سنجش عقل تفسيری

اين جستار به تحليل مفهوم تفسير حقوقی می‌پردازد. اشاره شده است که تفسير دارای دو معنای عام و خاص است.
تفسير در معنای عام عبارت از نظريه فهم است و اين فهم هم طبيعت و جهان را شامل می‌شود و هم کشش‌های انسانی را در برمی‌گيرد. چشم انداز مذکور به اين ديدگاه می‌انجامد که فهم موضوع همواره به کمک يک نظريه صورت می‌گيرد. به اين تعبير که ما به موجب يک ديدگاه يا لااقل در يک چشم انداز ويژه با موضوع شناخت مواجه می‌شويم. در دانش حقوق فهم قانون به اين معنا است که کدام دليل قانون گذار را به وضع قاعده برانگيخته است.

دانلود مقاله

در جرایم غیرمشهود بدون دستور مقام قضایی، ضابط حق اقدامی را ندارد

یک وکیل دادگستری گفت:‌ در جرایم غیرمشهود صراحتاً قانونگذار می‌گوید باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد؛ بنابراین بدون دستور مقام قضایی ضابط حق اقدامی را ندارد و در مورد جرایم مشهود هم تا حدودی ضابط اختیار عمل دارد ولی باز هم باید بلافاصله به مقامات بالادستی خود که دادستان است اطلاع دهد.

ادامه مطلب...

درآمدي بر قانون وکالت دادگستري در افغانستان

       قانون وکلاي مدافع افغانستان در چهل و چهار ماده به تصويب قوه قانونگذاري رسيده است و با توشيح رئيس جمهور در پنج فرمان به تاريخ 26 قوس –  آذر –  1386 هجري خورشيدي در روزنامه رسمي منتشر شده و به استناد ماده 44 سه ماه پس از انتشار لازم الاجرا است. به موجب ماده يک اين قانون هدف از تدوين آن تنظيم حقوق و تکاليف وکلاي مدافع و امور مربوط به آن ها است. به همين منظور در فرمان رئيس جمهور وزارت عدليه مکلف شده است تا ظرف سه ماه پس از تنفيذ قانون، تدابير لازم را براي ايجاد انجمن - کانون - مستقل وکلاي دادگستري به کار گيرد.

ادامه مطلب...

مقدمه خبرنامه همایش اسکودا -1396

تاریخ وکالت در ایران به یک تعبیر روایت بحران ها است که بخشی از این روایت به فهم یابی از علوم انسانی در کشور ما باز می گردد به این قرار که علوم انسانی از بطن مدرنیته برمی خیزد و سرزمین هایی که خیزگاه این دوران نیستند لاجرم از فهم ژرفا و چالش های

ادامه مطلب...