مکافات ازدواج با فریبکار

يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر امنيت خانواده ها را در معرض خطر جدي قرار مي دهد افرادي هستند كه به منظور وصلت با خانواده ها خود را به القابی دروغین متصف می کنند.

ادامه مطلب...

سنجش عقل تفسيری

اين جستار به تحليل مفهوم تفسير حقوقی می‌پردازد. اشاره شده است که تفسير دارای دو معنای عام و خاص است.
تفسير در معنای عام عبارت از نظريه فهم است و اين فهم هم طبيعت و جهان را شامل می‌شود و هم کشش‌های انسانی را در برمی‌گيرد. چشم انداز مذکور به اين ديدگاه می‌انجامد که فهم موضوع همواره به کمک يک نظريه صورت می‌گيرد. به اين تعبير که ما به موجب يک ديدگاه يا لااقل در يک چشم انداز ويژه با موضوع شناخت مواجه می‌شويم. در دانش حقوق فهم قانون به اين معنا است که کدام دليل قانون گذار را به وضع قاعده برانگيخته است.

دانلود مقاله

قانون جدید نحوه محکومیت‌های مالی در بوته نقد

اصلاح قانون نحوه محکومیت‌های مالی اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شده است خواهشمندم در ابتدا تاریخچه ای از چگونگی پیدایش این قانون و مسیری که برای رسیدن به وضعیت امروزی طی کرد، تشریح بفرمایید.

ادامه مطلب...

شورای رقابت و ورود در قلمرو های صنفی

1-در دوران ما همراه با موج افزایش جمعیت کشور و فقدان مدیریت صحیح برای بهره گیری از جوانان برآمده از این موج و توزیع نامناسب امکانات میان آنان ، تحصیلات دانشگاهی به عنوان گریزگاهی برای رفع تکلیف و برنامه ریزی درست و روشمند برای این جوانان پویا و مستعد به کار رفت به گونه ای که اکنون با خلائی از مشاغل ضروری و فنی روبرو شده ایم که به زودی چاره را در واردات این مشاغل خواهیم دید.

ادامه مطلب...

امید برای آینده ای ناملموس

با انتخابات هیات رییسه اتحادیه در خوزستان برگ دیگری از تاریخ این نهاد ورق خورد.در این میان آنچه در مدیریت اتحادیه از پیش آمدهای مثبت به شمار می رود و حکایت از آن دارد که مدیران کانون ها از ذهنیت های تبعیض آمیز ترافرازیده اند انتخاب خانم دکتر هما داودی به عنوان یک زن ،وکیل،و استاد

ادامه مطلب...

درآمدي بر قانون وکالت دادگستري در افغانستان

       قانون وکلاي مدافع افغانستان در چهل و چهار ماده به تصويب قوه قانونگذاري رسيده است و با توشيح رئيس جمهور در پنج فرمان به تاريخ 26 قوس –  آذر –  1386 هجري خورشيدي در روزنامه رسمي منتشر شده و به استناد ماده 44 سه ماه پس از انتشار لازم الاجرا است. به موجب ماده يک اين قانون هدف از تدوين آن تنظيم حقوق و تکاليف وکلاي مدافع و امور مربوط به آن ها است. به همين منظور در فرمان رئيس جمهور وزارت عدليه مکلف شده است تا ظرف سه ماه پس از تنفيذ قانون، تدابير لازم را براي ايجاد انجمن - کانون - مستقل وکلاي دادگستري به کار گيرد.

ادامه مطلب...