مدیریت راهبردی(استراتژیک) در جلوت کانون وکلا

اگر به کانون وکلا به عنوان یک سیستم نگریسته شود،این نهاد دارای اهداف بلند مدت یا میان مدت است.اهدافی نظیر استقلال صنفی ،ارتقا منزلت شغلی و پشتیبانی مادی و معنوی از اعضا و آموزش‌های تخصصی که بر اساس تحلیل شرایط موجود محقق می‌شود.مدیریت راهبردی چیدمان و سازماندهی و پیاده سازی نیروها و امکانات بر مبنای این اهداف و در پرتو اصل کارآمدی است.در مدیریت راهبردی، فعالیت‌ها و فرآیندها تدوین می‌شو

ادامه مطلب...

خانه وکیل و قرارگاه انسان

ساختمان خانه وکیل که در تاریخ 4/12/1392 کلنگ آن زده می‌شود یکی از کوشش‌های ماجور هیات مدیره دوره 27 خواهد ماند.در این راه یک اراده عمومی در هیات مدیره لازم بود که خوشبختانه در ساخت این پروژه به کار رفت.این ساختمان در حال حاضر برای وکلای دادگستری دارای چند وجه مثبت است .نخست این که پایگاهی خواهد شد که همکاران وکیل در آن گرد هم جمع شوند

ادامه مطلب...

مدیریت خطرپذیر؛مدیریت ناگزیر و بازبردهای آن‌ها به کمیسیون‌‌های کانون وکلا

یکی از ارکان تشکیل دهنده کانون وکلا کمیسیون‌های آن است.کمیسیون‌ها عمدتاً از بخش‌های انتخابی کانون وکلا است و اگر دو مورد کارآموزی و ترفیعات را استنا کنیم مابقی کمیسیون‌‌هااز جمله تشکیلات غیرساختاری است که کانون وکلا آزادانه راه اندازی کرده است.با این توصیف کمیسیون‌ها بر اساس مدیریت فرایندها ایجاد شده‌اند و هر گذرگاه زمانی

ادامه مطلب...

انسان سیار و سکونت در جهان نامتوازی

منتشر شده در:روزنامه شرق-25 آذر 1395-سال چهاردهم-شماره 2752

 

نشریه نقش نو-یکشنبه 5 دی 1395-شماره 227 پیاپی

 

1-مامک کوچولو هفت ساله است و در آلمان به مدرسه می رود.پدر مامک ایرانی است و مادرش از جمله لهستانی هایی است که در آلمان بزرگ شده اند. ایرانی بودن خوشایند مامک است زیرا پس از آنکه معلم مامک دانست او ایرانی است گفت گوته که بزرگ ترین شاعر آلمانی محسوب می شود،اشعار حافظ شاعر ایرانی را از خود برتر خوانده است. معلم همچنین به روش خود گفت تئاتری دیده است که در آن دختر فردوسی شاعر ملی ایران از پذیرش هفت شتر با بار طلای پادشاه خودداری می کند ؛

ادامه مطلب...

درآمدی بر آیین حقوق شهروندی

این  پرسش که آیا انسان در انزوا و عزلت نشینی به رستگاری می رسد یا زندگی در اجتماع است که انسان را به تکامل می رساند یکی از بن مایه های اولیه تاریخ اندیشه است .نظریه های مبتنی بررهبانیت و زهدمسلکی بر این باوراند که آدمی با خلوت گزینی است که می تواند با خویش یابی یا خداجویی به حقیقت برین واصل شود. در این باره می توان به ادیانی نظیر مسیحیت و یا برخی اندیشه های ریاضت مدار هندی یا مسلک های عرفانی اشاره کرد.بر عکس برخی متفکران اتفاقاً زندگی اجتماعی را سبب تکامل فرد و رشد قوای او می دانند.این دیدگاه انسان را موجودی اجتماعی می داند و پیوند میان انسان ها را عاملی برای شکوفایی حقایق انسانی معرفی می کند.

ادامه مطلب...

افسون هماوردی

لایحه وکالت اکنون مهم ترین چالشی است که کانون های وکلا با آن رویارو هستند و در این باره کوشش های گوناگون و صادقانه ای صورت گرفته و می گیرد که در جای خود شایسته تقدیر است . از این دست تلاش ها یکی به جلسه اخیر اتحادیه کانون های وکلا بازمی گردد که با کمک کانون ها از جمله

ادامه مطلب...