تاملی بر سرگذشت حقوق تجارت در چهار دهه گذشته

مقدمه:
موضوع این نوشتار ارزیابی نظام حقوقی و سیاسی ایران در زمینه حقوق تجارت در چهاردهه پس از انقلاب سال 57 است؛ بنابراین کوشش می شود رهیافت های کلی و تفسیری این نظام در زمانه مورد نظر بررسی و تحلیل شود.از سوی دیگر از آن جا که موضوع با شرایط اجتماعی و اندیشه ورانه پیوند می یابد،لاجرم مباحث دارای جنبه ای تاریخی و فلسفی است.

ادامه مطلب...

وکالت مستقل به مثابه تلاقی گاه ضرورت و آزادی

1-ماده 22 لایحه قانونی استقلال با جداسازی مقام تنظیم کننده از مقام تصویب کننده یا تایید کننده یکی از روشن ترین مصداق های حمایت از حقوق شهروندان از یک سو، و اصل نظارت پذیری نهادهای مستقل مدنی از دیگر سو را بیان می کند که همگی در پرتو قرارداد اجتماعی تبیین می شود.

ادامه مطلب...

مجلس نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «یکی از اتفاقاتی که در مجلس دهم رخ داد، کاهش جایگاه مجلس بود که این به معنای تضعیف حکومت قانون است» گفت: مجلس باید نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند و کوشش کند تا از مداخله سایر نهادها در اختیارات آن جلوگیری شود

ادامه مطلب...

با درس گرفتن از کرونا باید به حل مسایل انسان فارغ از هر وابستگی توجه شود

یک حقوقدان گفت: کرونا به ما آموخت که هر انسانی یکی از حلقه‌های زنجیری است که جامعه انسانی را می‌سازد، بنابراین می‌باید به انسان توجه کرد و به حل مسائل او صرف نظر از وابستگی‌های ذهنی، عینی و جنسی قیام کرد.

ادامه مطلب...

اگر چشم‌انداز مجلس و دولت منافع ملی باشد، مشکلات کشور حل می‌شود.

یک حقوقدان گفت: مجلس و دولت بهعنوان ارکان قانونگذاری و اجرا محور تدبیر امور کشورند و اگر از چشم انداز منافع ملی کشور مسائل را ملاحظه کنند، بخش بزرگی از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود.

ادامه مطلب...

مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند/ به تعامل با جهان خارج نیاز داریم

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند، گفت: ما نیازمند تعامل با جهان خارج هستیم و مجلس با وضع قوانین مناسب و کارشناسی باید به ترتیبی عمل کند که وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا یابد.

ادامه مطلب...