وضعیت آموزش حقوق در کشور بحرانی است

امروزه بسیاری از وکلای جوان بیکار هستند با این معنا که هیچ درآمدی از طریق حرفه وکالت کسب نمی‌کنند. باید پذیرفت‌ها ضمه جامعه توان جذب این تعداد از دانشجویان حقوق را ندارد. در حالی که به صورت تقریبی سالانه ۲۰ هزار دانشجو از رشته حقوق فارغ التحصیل می‌شوند کانون وکلا سالانه حدود ۲ هزار نفر وکیل جذب می‌کنند.

ادامه مطلب...

بعد التقریر

مرگ بزرگانی که شخصیت آنها ترکیبی از عظمت و معصومیت است،به گونهای رستاخیزی ماننده است.معصومانه مردن اوصاف شهیدان است آنان که در شبهای ظلمت افکن و بیدادگری جانب نور و عدالت را میگیرند و نقد جان را بر انتخاب خویش میگذارند.برای نمونه در تاریخ جهانی سقراط و در تاریخ فرهنگ ما حلاج به چنین مرتبهای استعلا جستند.

ادامه مطلب...

بایدها و نبایدهای ضمانت در جامعه امروزی

آنچه به عنوان ضمانت در جامعه به خصوص در امور بانکی رواج دارد، نمود بیرونی و کاربردی (ضمان) است که در قانون مدنی ما به عنوان یکی از عقود معین شناخته می‌شود. احکام عقد ضمان و باید‌ها و نبایدهای آن در قانون مدنی درج شده است اما در جامعه عملا از عقد ضمان به گونه‌ای متفاوت استفاده می‌شود. برای بررسی بیشتر این قرارداد و تحولات و کاربردهای آن در جامعه با دکتر کامران آقایی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، به گفت و گو پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب...

در سوگ شهریار حقوق

درآمد:
اگر غنای زندگی آدمی عبارت بشود از نزدیک ساختن واقعیتهای وجودیاش به چشم اندازی که از خود ترسیم میکند،دکتر کاتوزیان بدون تردید یکی از غنیترین زندگیهای روزگار ما را به سر کرد زیرا به بهترین گونهای مقرّب گوهر وجودی خویش شد.ما از انسانی سخن میگوییم که زندگی را به تمامی زیست و هر آن چه کرد و هر آن چه بود و هر آن چه گفت به کمال آن واصل شد.درود بر مردی که پاک باخت و راست باخت و و "امیر" بود و از آن جا که داوری ما برای ارزش گذاری افراد چنین است که در فقدان آنان دچار چه کمبودهایی میشدیم،روشن است که نبود استاد خلائی ژرف را در زندگی و حقوق ما بر جا گذاشت و همچنان که ایران در غم یکی از برگزیدهترین فرزندان خویش به سوگواری نشست،حقوقدانان از بزرگترین پشتیبان و پشتوانه خویش محروم شدند.به سکوت برپا شدهایم که "انسانی" مرده است.

ادامه مطلب...

تیمار داشت زبان

درآمد: یکی از دستورهای همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در گیلان افزودن ادبیات فارسی به آزمون کانون های وکلا بود که با مخالفت اکثریت آرا هیات عمومی مواجه شد.این نقدنامه آن تصمیم را به سنجش می گذارد.
1-تحولاتی که به تازگی در فضاهای نوشتاری به وجود آمده این نتیجه را داشته است که مکتوبات افراد در قلمروی گسترده خوانده می شوند و این تکثیر متن ها مسوولیت بزرگی را برای کاربران زبان ایجاد می کند تا با نادرست نویسی و غلط پراکنی از زبان سلب معنا نکنند و مفهوم های اندیشه ورانه را در معرض گسیختگی قرار ندهند.از این حیث زبان نیازمند تیمار است و این تیمارداشت تعهد نویسندگان و شاعران و متفکران کشور است.

ادامه مطلب...

زندگی در چهارفصل

سفر دکتر فریدون طوسی یکی از نامنتظرترین واقعیتهایی بود که احتمال میرفت دوستان و آشنایان ایشان با آن مواجه شوند.آن روی گشاده ،آن نیک مداری در اندیشه ،آن عشق بیکران و آن انگیزه بی دریغ در همکاری که همواره با بیانی به غایت سرخوشانه و خوشبینانه همراه میشد،هرگونه تردید را در پاسداشت این استوانه شگفت که در قامت دکتر طوسی جلوه کرده بود از ما بارها و بارها دور میداشت و چه افسوس بزرگی برای جامعه وکالت ماند که یکی از بی بدیلترین هموندان خویش را به ناگاه از کف بنهاد.راست قامتی که رنجها و دردهایش را در کسوت سکوت و انزوا بر خود میپوشاند و شادیهایش را گشاده دستانه میپراکند.

ادامه مطلب...